Hvem er vi?

BRANDTCONSULT består af tre unikke personligheder, som hver især har opbygget en solid specialistviden inden for komplekse tekniske installationer i bygge- og anlægsverdenen.

Johnny Brandt er kendt i VVS-branchen for sine styrker i arbejdet med komplekse løsninger i blandt andet hospitals- og sundhedssektoren i Danmark og har via sin succesfulde virksomhed, CURAVVS A/S, gennemført en lang række af ombygninger- og renoveringer i branchen.

Ligeledes besidder han en dyb viden inden for arbejder med fredede og bevaringsværdige bygninger samt vedligeholdelsesarbejder for et stort antal af boligforeninger, forbrændingsanlæg og øvrige bygninger, hvor fællesnævneren har været, at bygningerne er i konstant drift.

Johnny har dermed haft hands on på alle typer af opgaver inden for komplekse installationer i komplekse miljøer, som kræver en høj grad af koordinering samt et stort overblik, herunder at være i stand til at agere omgående når en opgave skal udføres.

Johnny har en god humor, er altid smilende og konstruktiv i sin dialog med samarbejdspartnere, som i hans dagligdag bevæger sig lige fra bygherre, øvrige rådgivere, entreprenører, underentreprenører samt hospitalspersonale, driftledere mv. og strækker sig over mange niveauer af kommunikation, hvor situationsfornemmelse og et naturligt overblik er et ultimativt krav for at agere i disse verdener.

1988-1991 Uddannelse: VVS-rørsmed

1991-1992 Uddannelse: Aut. VVS-installatør

1992-1993 Uddannelse: VVS-tekniker

1993-1995 Projektleder hos Ludvigsen & Hermann A/S

1995-2005 Ejerleder hos Finn Brandt VVS ApS

2005-2006 Servicechef hos Henriksen & Jørgensen VVS A/S

2006-2013 Produktionschef og medejer, Henriksen & Jørgensen A/S

2013-2019 Administrerende direktør og medejer af CURAVVS A/S

2019 CURAVVS A/S opkøbes af Bravida Danmark A/S

2019-2020 Afdelingschef hos Bravida Danmark A/S

2020- Ejerleder og rådgiver hos Brandt Consult ApS

CV for Johnny Brandt Luk

Dorthe Brandt er hustru til Johnny Brandt og sammen udgør de ligeledes et spændende partnerskab i arbejdsmæssig forstand. De har gennem tiderne lært meget af hinandens arbejde og bevaret respekten for hinandens styrker, opbygget solide erfaringer inden for bygge- og anlægsopgaver og været hinanden støtter gennem livets faser. Dette er fundamentet for deres sammenhold og for at etablere deres nye virksomhed, Brandt Consult ApS.

Dorthe er en yderst pålidelig, behagelig og troværdig samarbejdspartner på opgaver inden for regnskab, bogføring og fakturering og påtager sig ligeledes at forestå økonomisk opfølgning på jeres projekter.

Dorthe har været regnskabsansvarlig for CURAVVS A/S siden opstart i 2013 og har været meddeltagende i, at virksomheden har været succesfuld siden dens opstart. Hun har løst en lang række af komplekse opgaver på et stort antal projekter, hvor økonomisk styring og opfølgning har været altafgørende for, at virksomheden er nået i mål med sine projekter inden for aftalt tid og i rette kvalitet.

Dorthe har haft ansvaret for beregning af materialeforbrug, lønudgifter samt overenskomster samt hele tiden bevaret et stort overblik over CURAVVS’ mange og forskelligartede projekter samt sørget for, at der hele tiden kunne vises et retvisende billede af såvel igangværende, kommende og afsluttede projekter.

Dorthe besidder et stort kendskab til komplekse installationer og ved om nogen, hvorledes en forretning skal drives for at blive en succes.

1989-1990 Uddannelse: EFG Handel og kontor

1990-1992 Uddannelse: HF Bornholms Amts Gymnasium

1992-1993 Uddannelse: Idrætshøjskole i Sønderborg

1994 Erfaring: Plejehjemsarbejde på Toftegården

1994 Erfaring: Jordomrejse

1995 Uddannelse: Sygeplejerske

1997-1999 Uddannelse: Regnskab/Bogføring- i lære hos Finn Brandt VVS ApS samt Brødrene Dahl

1999-2001 Kontorassistent Finn Brandt VVS ApS

2001-2005 Regnskabsansvarlig Finn Brandt VVS ApS

2005-2006 Regnskabsansvarlig Borrebjerggård VVS ApS

2006-2013 Regnskabsmedarbejder hos Henriksen & Jørgensen A/S (Hovedområde Fakturering)

2013-2019 Regnskabsansvarlig CURAVVS A/S

2019-2020 Koordinator hos Bravida A/S

2020- Regnskabskonsulent hos Brandt Consult ApS

CV for Dorthe Brandt Luk

Martin Jensen arbejder tværfagligt og har et stort overblik over sine projekter, herunder at forestå en effektiv koordinering og udarbejdelse af en holdbar tidsplanlægning. Derudover besidder Martin en personlighed, hvor ærlighed og tillid er det første man møder hos Martin. Martin er en lunefuld og engageret person, som altid møder med et smil på læben og tager et naturligt ejerskab af sine opgaver.

Martin er konstruktiv i sin kommunikation, såvel både i forhold til private virksomheder, deres underentreprenører, bygherre og øvrige interessenter, der er repræsenteret gennem projektets levetid.

Martin er en professionel beregner på komplekse VVS-kalkulationer og der findes ikke opgaver, som han ikke kan løse. Martin tilbyder ligeledes at tage ansvaret for al økonomisk opfølgning og udarbejdelse af aftalt budget på opgaveløsningen efterfølgende, såfremt dette er en del af aftalt opgave.

Martin er dygtig til at engagere og motivere sine samarbejdspartnere for på den vis, at skabe og vedligeholde et tæt og levende samarbejde. Martin sikrer, at vi i et fællesskab når vores fastsatte delmål og slutmål, at sikre konstant fremdrift i projektet og dermed at gennemføre opgaven med succes. Respekten for hinandens styrker og kompetencer, såvel personlige og faglige, er fundamentet for et godt samarbejde i et projekt.

1982-1986 Uddannelse Blikkenslager/VVS-montør.

2004-2005 Uddannelse Byggeriets lederuddannelse

2008,2009,2010 Uddannelse/kurser på kvalitetssikringssystemer, arbejdsmiljøuddannelsen, Asbestkursus

1986-1989 Tillært smed Lifton Elevator.

1989-2003 VVS-montør for div. firmaer.

2003-2006 Overmontør Carl Crau VVS A/S

2006-2016 Overmontør Christoffersen og Knudsen A/S

2016-2019 Beregner CURAVVS A/S

2019-2020 Beregner CURAVVS A/S, en del af Bravida Danmark A/S

2020- Beregner og rådgiver hos Brandt Consult ApS.

CV for Martin Jensen Luk

Mission

BRANDTCONSULT har branchens bedste medarbejdere og har en klar og tydelig ambition om, at være den bedste arbejdsplads.

Vi har valgt en åben og involverende kultur, hvor medarbejderne har en høj grad af indflydelse på eget arbejde. Vores flade organisation giver korte beslutningsveje og handlekraftige medarbejdere, der er i stand til at beslutte hurtigt og planlægge arbejdet effektivt.

Hos BRANDTCONSULT tror vi på, at den bedste og mest kompetente rådgivning, forudsætter engagerede og dedikerede medarbejdere, en positiv virksomhedskultur og attraktive medarbejderforhold.

Vi varetager vores kunders interesser med stor ihærdighed – så enkelt er vores budskab.

Værdier

Vores værdier udspringer af vores fokus på, at give vores kunder en god og uforglemmelig oplevelse

Kvalitet

Vi leverer lidt højere kvalitet end forventet

TROVÆRDIGHED

Vi holder det vi lover, og lover kun det, vi kan holde

FAGLIGHED

Vi er garanter for høj faglighed

MEDSPILLER

Vi vil opfattes af vore kunder og medarbejdere som en medspiller, der er god at samarbejde med

REALISTISK

Vi påtager os kun opgaver, vi har kompetence, tid og bemanding til at løse på betryggende vis

TIL TIDEN

Vi sætter en ære i at udvise rettidig omhu, og levere færdigt arbejde til den aftalte tid

PERSONLIGT ENGAGEMENT

Vi bygger langvarige sunde relationer til vores kunder og samarbejdspartnere.
Vi er personligt engagerede, tilgængelige, flittige og handlekraftige

ORDENTLIGHED

Vi har høje standarder for vores resultater og omdømme. Vi ved, at ordentlighed er en dynamisk proces, og vi arbejder derfor dagligt på at forbedre og udvikle vores løsninger, metoder og relationer til vores omverden

RENE LINJER

Vi gør i alle forhold det komplicerede overskueligt. Gennem direkte og åben kommunikation giver vi altid klare udmeldinger om holdninger, anbefalinger og planer. Holdningen om rene linjer afspejler sig i vores løsninger, som aldrig gøres unødigt komplicerede

BÆREDYGTIGHED

Vi planlægger og handler for fremtiden. Vi arbejder i et langsigtet perspektiv for vores kunder, vores virksomhed og vores omverden generelt