Byggeledelse

Kombinationen af komplekse miljøer og imødekommenhed er vores unikke styrker hos BRANDTCONSULT

Hos BRANDTCONSULT har vi gennemført en lang række af opgaver på hospitals- og sundhedsområdet, og har opbygget et specialistkendskab inden for dette unikke område. Vi er vant til at arbejde i komplekse miljøer, hvor arbejdsstedet konstant er i drift og der aldrig er to timer, der ligner hinanden.

Når der arbejdes i et komplekst miljø og der i forbindelse med en renoverings- eller ombygningsopgave skal arbejdes henover hovedet på patienter og medarbejdere, stilles der store krav til de personligheder og faglige kompetencer, der møder op fra os og entreprenøren på opgaven. BRANDTCONSULT’s erfarne bygge- og projektledere håndterer koordinationen mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen og sikrer en solid planlægning, således at det bliver en god oplevelse og man ikke som personale, oplever uforudsete hændelser undervejs i projektet.

Det forventes endvidere, at vi besidder et solidt overblik over projektets omfang, og at vi er i stand til at kommunikere og koordinere opgaver bredt med såvel personalet på hospitalet, som de øvrige faggrupper på projektet. At vi selvstændigt kan tage de rigtige beslutninger, således at der ikke opstår situationer, som potentielt kan afbryde driften. Hver opgave bliver nøje planlagt og den efterfølgende drift på et givent anlæg holdes hele tiden for øje.

Offentlige kunder i
hospitals- og sundhedssektoren

Er der kun en sparsom grundplan, får vi denne til at blive til virkelighed

Da det kan være en udfordring at kende alle detaljer i et byggeprojekt fra Ordregivers side, yder BRANDTCONSULT ligeledes rådgivning i forhold til at definere krav og betingelser i udbudsmaterialet, således at alle aspekter af projektets faser bliver analyseret. På den måde opnås en kontrakt, hvor der er stillet realistiske krav til opgavens udførelse, og hvor tid, økonomi og kvalitet står i forhold til hinanden. Det er helt essentielt, at tidsplanen er holdbar og realistisk, at kvaliteten lever op til forventningerne og at projektet holder sig inden for de økonomiske rammer.

Vi ved, hvor faldgruberne er og hvad et gennemtænkt udbudsmateriale bør indeholde, for at nå i mål med projektet.

Vi står for og påtager os ansvaret for følgende opgaver hos Ordregiver:

 • Udarbejdelse af kravspecifikation og hjælp til øvrige dele af udbudsmateriale
 • Afholdelse af besigtigelse med potentielle bydende på opgaven
 • Afholdelse af licitation
 • Tidsplanlægning
 • Tilsyn
 • Økonomistyring
 • Styring af sikkerhed og sundhed
 • Kvalitetssikring gennem projektets levetid
 • Mangelafhjælpning
 • Afleveringsforretning
 • Håndtering af eventuelle tvister

Stor erfaring med og forståelse for arbejdet med tværfaglige projekter med særligt komplekse installations- og bygningskrav er vores unikke styrke. Uanset om det er en lokation i drift eller en lokation under opførelse, så står vi klar med vores viden, sparring og yderst professionelle team af medarbejdere til at sikre et smidigt, effektivt og succesfuldt byggeri. Således opnår I en yderst kvalificeret samarbejdspartner, som kender arbejdsgangene i hospitals- og sundhedssektoren indgående.