VVS-Kalkulation

BRANDTCONSULT har specialiseret sig i kalkulation inden for VVS-branchen. BRANDTCONSULT udfører VVS-kalkulationer for kunder i hele Danmark, og for os er ingen opgave for lille eller for stor.

BRANDTCONSULT har valgt at anvende beregningsprogrammet CalWin Dynamic VVS, som er et specialudviklet beregnings- og kalkulationssystem til VVS-branchen. Programmet er under løbende udvikling- og opdatering, og sikrer os derfor de sidste nye priser i forhold til materialer, løn, overenskomsttillæg m.v.

Johnny Brandt har mere end 25 års erfaring inden for VVS-branchen og har med sin stab af dygtige medarbejdere gennemført en lang række af spændende opgaver, hvor et højt niveau af kompleksitet i opgaverne har været fællesnævneren. Vi har således været den udførende del og har opbygget en dyb og bred specialistviden og succesfulde VVS-kalkulationer, der hver gang har vist sig at være holdbare i forhold til tid, kvalitet og økonomi, har været vores hverdag de sidste mange år.

BRANDTCONSULT deltager ligeledes ved besigtigelses- og spørgemøder hos jeres kunde, således at eksisterende forhold er kendt for os og at alle aspekter og detaljer indkalkuleres og medtages i beregningen. På den måde opnår du et solidt overblik over det projekt, du skal byde ind på, og prisen bliver derved fastsat korrekt.

BRANDTCONSULT har endvidere specialiseret sig i at tage ansvaret for den samlede opgave, også selvom der ikke på forhånd foreligger et egentligt udbudsmateriale på opgaven. Det vil sige at vi kan hjælpe den professionelle VVS-installatør med følgende:

 • Kontakte din kunde for aftale om møde på lokationen, hvor alle ydelser, tidsrammer og øvrige parametre forventningsafstemmes
 • Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse på udbudsmateriale
 • Afholdelse af besigtigelse med dine faste underentreprenører/- samarbejdspartnere
 • Indhente tilbud fra dine faste underentreprenører/- samarbejdspartnere
 • Udarbejde det samlede tilbud til din kunde
 • Overdragelse af opgaven til dig, så du er godt klædt på til udførelsesfasen
 • Sparringspartner under udførelsen – vi slipper dig ikke, førend du er helt i mål med din opgave

BRANDTCONSULT udfører kalkulationer på følgende områder:

 • Vandinstallationer
 • Varmeinstallationer
 • Sanitet
 • Afløbsinstallationer
 • Blikkenslagerarbejder
 • Naturgas-installationer
 • Fjernvarmeanlæg- og centraler

BRANDTCONSULT udfører kalkulationer på følgende områder:

 • Ledninger i terræn
 • Trykluftsinstallationer
 • Kølerørsinstallationer
 • Jordvarme
 • Solvarme
 • Energioptimering
 • Installationer for laboratoriegasser

BRANDTCONSULT udfører kalkulationer på følgende om

 • Installationer for medicinske luftarter
 • Andre opgaver efter behov – spørg endelig ved et specielt behov

Stor erfaring med og forståelse for arbejdet med tværfaglige projekter med særligt komplekse installations- og bygningskrav er vores unikke styrke. Uanset om det er en lokation i drift eller en lokation under opførelse, så står vi klar med vores viden, sparring og yderst professionelle team af medarbejdere til at sikre, at din VVS-kalkulation udføres ud fra et 360 graders syn på projektet. Således opnår I en yderst kvalificeret samarbejdspartner på VVS-kalkulationer.