Byggeledelse

BRANDTCONSULT har udført en lang række af projekter inden for komplekse installationer og besidder unikke kompetencer udi at aflevere projekter til tiden, i rette kvalitet og inden for de stillede økonomiske rammer.

Fundamentet for vores succes er, at vi overholder vores aftaler, at vi udfører en solid kvalitetssikring gennem hele projektets levetid og at vores dedikerede stab af medarbejdere er engagerede og tager ejerskab af projektet fra start til slut. Vores erfarne byggeledere besidder en empatisk og samarbejdsvillig tilgang til deres arbejde og håndterer koordinationen mellem de forskellige faggrupper, således at ombygning- og renoveringsopgaver kan gennemføres med succes og uden uforudsete hændelser undervejs.

Private kunder - projekter inden for ombygning- og renovering

Vores opgave er at tilføre projektet en sikker styring, således at tid og økonomi er understøttende for den rette kvalitet på byggeriet. BRANDTCONSULT er fleksible og løsningsorienterede og har ligeledes altid det færdige byggeri og den efterfølgende drift for øje.

For at opnå den bedste proces, er det vigtigt at BRANDTCONSULT er inddraget fra start og gerne  allerede forud for eller i prækvalifikationsfasen, for på den måde at få skabt et godt overblik over det samlede projekte på et så tidligt tidspunkt som muligt. Dette er medvirkende til at projektet kan styres med sikker hånd og at vi er klædt på til opgaven.

Vi tilbyder at stå for og påtage os ansvaret for følgende opgaver:

  • Afholdelse af besigtigelse
  • Afholdelse af licitation
  • Tidsplanlægning
  • Tilsyn
  • Økonomistyring
  • Styring af sikkerhed og sundhed
  • Kvalitetssikring
  • Mangelafhjælpning
  • Afleveringsforretning
  • Håndtering af evt. tvister 

Samme team af dedikerede håndværkere

BRANDTCONSULT har sammensat et fast team af dygtige og dedikerede håndværkere, som er vant til at arbejde sammen, og som forstår vigtigheden af, at overholdelse af de indgåede aftaler er første skridt på vejen til en succesfuld aflevering af et projekt. Ligeledes ved vi, at overholdelse af den aftalte byggetakt er helt afgørende for, at projektets faser gennemføres korrekt.

 

Udover at vi er vant til at samarbejde med bygherres sammensatte team, har BRANDTCONSULT valgt at samarbejde med en række virksomheder, som hver især besidder stor erfaring og ekspertise indenfor hvert deres arbejdsområde.

 

Vi har samarbejdet med de respektive virksomheder gennem mange år, og råder derved over ikke ubetydelige ressourcer inden for såvel mandskab samt økonomi. Det giver os en tryghed i hverdagen, ligesom vi til enhver tid kan leve op til de aftaler, som er indgået på netop jeres opgave.

 

Stor erfaring med og forståelse for arbejdet med tværfaglige projekter med særligt komplekse installations- og bygningskrav er vores unikke styrke. Uanset om det er en lokation i drift eller en lokation under opførelse, så står vi klar med vores viden, sparring og yderst professionelle team af medarbejdere.